Solicitare informații. Legislație.Protecție date cu caracter personal – GDPR

Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiente al autorității sau instituției publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet; e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
f) programele și strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
Pentru a solicita Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm să descărcați formularul-tip pentru solicitarea de informație publică și să-l trimiteți completat la următoare adresă: Sibiu, Str. Gheorghe Barițiu nr.1-3, jud. Sibiu, cod poștal 550178 sau prin e-mail la adresa: secretariat@pediatriesibiu.ro
Contact:
Jr. Popescu Emilia
e-mail: juridic@pediatriesibiu.ro
telefon: 0269-230250; fax: 0269-230045.

Modele documente administrative

Modalitati de contestare

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art. 21 și art. 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, și anume:
  • Reclamație, care se depune la conducătorul autorității sau al instituției publice, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată;

  • Plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază petiționarul sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității sau al instituției publice, în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
  • LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.pdf

Protecție date cu caracter personal – GDPR