Asociatia Propediatria

Asociatia PROPEDIATRIA

Asociația “Propediatria” este o organizație nonguvernamentală, care, încă de la înființare, în anul 1999, a sprijinit activitatea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu şi a altor instituții care acordă servicii medicale și de asistență socială (orfelinate, cămine de copii şi bătrâni, etc.) din Județul Sibiu.
Scopul principal al Asociației este acela de a îmbunătăți condițiile de asistență medicală a copiilor bolnavi, în special ale celor internați în Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, atragerea de fonduri materiale și bănești în vederea distribuirii acestora către categoriile socio-profesionale defavorizate, precum și către instituții și așezăminte sociale aflate în nevoie.

Valorile PROPEDIATRIA

Totul pentru copii
Existăm pentru copii. Toate activitățile noastre sunt despre și pentru copii, pentru a le ușura suferința și a le readuce starea de sănătate și zâmbetul pe față.

Fericire
Atunci când copiii ne spun ”Nu mă mai doare!” iar părinții au încredere în noi.

Integritate
Nimeni și nimic nu ne împiedică să fim ceea ce ne-am propus: buni în ceea ce facem și corecția față de copii, părinți, susținători, comunitate.

Proiectele Asociatiei PROPEDIATRIA

Maratonul Internațional Sibiu 2020 – ”Fiecare bătaie de inimă contează – Spitalul Copiilor”
Maratonul Internațional Sibiu 2019 – ”Caravana Igiena pentru Sănătate – Spitalul Copiilor”
Maratonul Internațional Sibiu 2018 – ”Inimi sănătoase - Spitalul Copiilor”
Maratonul Internațional Sibiu 2017 – ”Apă pentru sănătate – Spitalul Copiilor”

Resursele patrimoniale ale Asociatiei PROPEDIATRIA

Veniturile asociației provin din:
a) cotizațiile membrilor;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
c) dividendele societății/societăților comerciale înființate de asociație, dacă este cazul;
d) venituri realizate din activități economice directe;
e) donații, sponsorizări sau legate;
f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
g) acțiuni de colectare;
h) venituri din activități proprii;
i) programe de finanțare interne și/sau internaționale;
j) venituri obţinute din reclamă şi publicitate;
k) alte venituri prevăzute de lege.
Transparența financiară a Asociației Propediatria se realizează prin situațiile financiare anuale întocmite în baza documentelor financiar contabile din exercițiul financiar al fiecărui an. Acestea sunt disponibile la cerere tuturor persoanelor interesate, conform legislației în vigoare.

Date de contact:
ASOCIAȚIA PROPEDIATRIA SIBIU
Sediul asociației este în Sibiu, str. Pompeiu Onofreiu nr.2-4
Telefon 0269/230260, 215098, fax: 0269/230045, 215098
Cod fiscal 11756469
Cont IBAN: RO 80 RNCB 0227 0360 3847 0001 (RON) deschis la Banca Comercială Română – Sibiu
E-mail: propediatria_sibiu@yahoo.com
Reprezentat prin Președinte – Dr. Mătăcuță-Bogdan Ioana Octavia