Proiecte finanțate din fonduri nerambursabile

Proiecte finanțate din fonduri nerambursabile

În următorul tabel puteți consulta proiectele finanțate din fonduri nerambursabile implementate sau în curs de implementare:

Proiecte finanțate din fonduri nerambursabile

NR. CRT.DENUMIRE PROIECTCOD SMISVALOARE PROIECT - LEI
1.Cresterea capacitatii de management institutional a Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu /CMI-SCPCod SMIS 2679341.405,00 lei
2.Centru de cercetare și telemedicină în bolile neurologice la copii - CEFORATENCod SMIS 1360545.315.662,00 lei
3.Creșterea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență pediatrică din Municipiul SibiuCod SMIS 1219646.786.686,71 lei
4.Îmbunătățirea accesului populației din Regiune Centru la servicii medicale de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanțăCod SMIS 12522224.831.252,09 lei
5.Creșterea accesibilității serviciilor publice de sănătate pediatrică oferite în ambulatoriile de specialitate din Municipiul SibiuCod SMIS 12391910.284.131,20 lei
6.Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Sibiu și AlbaCod SMIS 1252643.664.623,50 lei
7.Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie SibiuCod SMIS 13947821.400.077,20 lei
8.Îmbunătățirea accesului populației din județul Sibiu la servicii medicale de urgențăCod SMIS 125263593.795,63 lei
9.Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Clinic de Pediatrie SibiuCod SMIS 152021329.007 lei