Despre spital

ISTORIC


Preocupările legate de ocrotirea copiilor în Sibiu existau încă din secolul trecut, deși arhiva dispune de puține dovezi și acelea cu referire la perioada primului război mondial.
În jurul anilor 1940 este înființată prima secție de pediatrie, cu 40 de paturi, afiliată Spitalului Public, care în 1948 se transforma în primul Spital de Pediatrie, independent, cu 230 paturi, dintre care 75 erau destinate bolilor contagioase.
În 1950, spitalului i se adaugă încă 70 paturi de chirurgie pentru copii.
În anul 1951, se dezvoltă o secție de neuro-psihiatrie infantilă și o secție de TBC copii.
În anul 1955, spitalul de copii ajunge la 420 paturi, secțiile componente ale spitalului fiind situate în locații diferite.

Spitalul de copii își pierde identitatea în anul 1970, fiind integrat, ca și secție a Spitalului Judetean. În anul 1999 redevine Spital de Pediatrie independent cu 185 paturi, având în componență doar secții de pediatrie, chirurgie și ortopedie pediatrică și boli infecțioase.
În anul 2012, prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1085, spitalul este declarat spital de urgență de importanță zonală;
În anul 2013, prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 453, spitalul este clasificat în categoria II M;
În prezent Spitalul se afla în curs de acreditare conform normelor ANMCS.
În anul 2020, prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 623/2020 Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu este nominalizat ca făcând parte din lista Spitalelor de faza 2 COVID-19.

Pentru dotarea spitalului și îmbunătățirea actului medical Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu a accesat diverse proiecte cu fonduri europene.

În cadrul proiectului cu cod SMIS 121964, având ca și obiectiv general ”Creșterea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență pediatrică din Municipiul Sibiu”, în valoare de 6.786.686,71 lei derulat în perioada aprilie 2019 - iunie 2023 s-au achiziționat 89 de tipuri de echipamente medicale destinate Compartimentului Primire Urgențe din cadrul Spitalului.

Spitalul, în calitate de membru, împreună cu Municipiul Sibiu – lider de parteneriat, implementează proiectul Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu – Cod SMIS 152021, valoare 329.007 lei, proiect derulat în perioada 2022-2023. Proiectul cuprinde:
- Achiziționarea și montarea în cadrul spațiilor aferente Secției ATI din str. Gheorghe Barițiu nr. 1-3 a unui sistem compus din stație și tablou pentru monitorizare care să permită conectarea a 6 detectori de oxigen având drept scop vizualizarea în timp real a concentrațiilor de oxigen în locurile unde sunt amplasați detectorii.
- Spațiile aferente pavilionului B, locația din str. Gheorghe Barițiu în care funcționează Secția ATI au suprafața utilă de 145,42 mp, în volum de 393,45 mc;
- Achiziționarea și montarea a 5 detectori de oxigen destinați detectării, semnalizării și alarmării în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen în atmosferă în spațiile aferente Compartimentelor TI din cadrul locației str. Pompeiu Onofrei nr. 2-4 și a locației din str. Transilvaniei nr 2-4.
- Spațiile aferente pavilionului A, locația din str. Pompeiu Onofreiu în care funcționează Compartimentul TI aferent Secțiilor Clinice de Pediatrie I și II au suprafața utilă de 73,05mp, în volum de 226,45 mc;
- Spațiile aferente Compartimentului TI, locația din str. Transilvaniei nr 2-4, aferent Secției de Boli Infecțioase au suprafața utilă de 25,20 mp, în volum de 75,60 mc.
- Realizarea proiectului tehnic de execuţie pentru instalațiile destinate: detectării, semnalizării, alarmării și alertării în caz de incendiu, iluminatului de siguranţă, iluminatului de ghidare și a iluminatului destinat continuării lucrului în spatiile aparținând Blocului Operator și Mansardei din cadrul pavilionului B (locația din str. Gheorghe Barițiu nr. 1-3) și în spatiile aparținând pavilioanelor C ( D+P+E+M ) și D (locației din str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4):
- Spațiile din cadrul pavilionului B, locația din str. Gheorghe Barițiu aferente Blocului Operator, au suprafața utilă de 117 mp, în volum de 353 mc;
- Spațiile din cadrul pavilionului B, locația din str. Gheorghe Barițiu, aferente Mansardei au suprafața utilă de 191 mp, în volum de 575 mc;
- Spațiile aferente pavilionului C (D+P+E+M), locația din str. Pompeiu Onofreiu, au suprafața utilă de 390 mp, în volum de 1171 mc;
- Spațiile aferente pavilionului D ( P+M), locația din str. Pompeiu Onofreiu, au suprafața utilă de 404 mp, în volum de 1212 mc.
- Execuția lucrării în ceea ce privește realizarea instalaţiilor aferente, cu montajul și punerea în funcțiune a echipamentelor destinate acestora.

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu are în derulare în momentul de față proiectul Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19 - Cod SMIS 139478, accesat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9 Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19, în valoare de 21.400.077,20 lei și având ca și termen final septembrie 2023. În cadrul acestui proiect se vor achiziționa 198 de tipuri de echipamente medicale destinate secțiilor din cadrul spitalului: Sistem avansat pentru neutralizarea deșeurilor, Containere dotate corespunzător pentru desfășurarea optimă a activității Secției de Boli Infecțioase, mese de operații, instrumentar chirurgical pentru mai multe specialități, microscop pentru neurochirurgie, etc.

Totodată, se află în derulare în perioada aprilie 2019 - septembrie 2023 dotarea Ambulatoriului Integrat – Cod SMIS 123919, cu obiectivul general ”Creșterea accesibilității serviciilor publice de sănătate pediatrică oferite în ambulatoriile de specialitate din Municipiul Sibiu”, valoare 10.284.131,20 lei. Cabinetele vor fi dotate prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană în valoare de aproximativ 2,5 mil. euro. Ca și noutăți, Spitalul Clinic de Pediatrie va utiliza aparatură modernă în toate cabinetele de ambulatoriu. La dermatologie vor fi utilizate aparate de criocauterizare și tratament cu laser cu PDL+NdYag, diagnosticare cu sondă ecografică dedicată afecțiunilor cutanate. Medicii chirurgi vor putea genera biopansamente personalizate la pacienții cu răni suprainfectate. În cabinetul de gastroenterologie pediatrie vor fi utilizate echipamente prietenoase cu copiii ce vor diagnostica infecția cu anumiți germeni din aerul expirat, respectiv Helicobacter Pylori. O noutate pentru Sibiu o reprezintă un Laborator de studiu al mersului, destinat copiilor cu probleme ale aparatului locomotor și neurologice, aferent cabinetului de ortopedie pediatrică. Alergologia, endocrinologia, ORL și oftalmologia vor beneficia de cele mai moderne dotări în domeniu.

Conducere

Membrii consiliului de administratie

EC. COJOCARU NICOLAE HORATIU - reprezentant al Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu
DR. NOVAC MARIA - reprezentant al Primarului Municipiului Sibiu
MUNTEANU MONICA ADRIANA - reprezentant al Consiliului Local Sibiu
EC. KUTTESCH PAUL - reprezentant al Consiliului Local Sibiu
PINTER ZENO KARL - reprezentant al Consiliului Local Sibiu
DR.ATASIE DITER - reprezentant al Universității „Lucian Blaga” Sibiu
DR. BRATU DAN - reprezentant al Colegiului Medicilor din Sibiu – fără drept de vot
AS. POP LUCICA - reprezentant al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Sibiu – fără drept de vot

Membrii supleanti

DR. MORAR ADELA - reprezentant al Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu
DR. ȘOFARIU CIPRIAN RADU - reprezentant al Primarului Municipiului Sibiu
DR. DIMA COSMIN DUMITRU - reprezentant al Consiliului Local Sibiu
EC. TRIMBITAS CLAUDIA - reprezentant al Consiliului Local Sibiu
DR. MOHOR COSMIN - reprezentant al Universității „Lucian Blaga” Sibiu
DR. MĂTĂCUȚĂ BOGDAN IOANA OCTAVIA - reprezentant al Colegiului Medicilor din Sibiu – fără drept de vot
AS. PIRNOIU DAN - reprezentant al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Sibiu – fără drept de vot

Date de contact

Legislatie