Solicitare informatii. Legislatie

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiente al autorității sau instituției publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
f) programele și strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
Pentru a solicita Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm să descărcați formularul-tip pentru solicitarea de informație publică și să-l trimiteți completat la următoare adresă: Sibiu, Str. Ștefan cel Mare nr. 4, jud. Sibiu, cod poștal 550275 sau prin e-mail la adresa: secretariat@pediatriesibiu.ro.
Persoană responsabilă pentru Legea nr. 544/2001:

Cons.jr. Emilia Popescu
Compartiment Juridic
Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
0269/230.260, int. 102
Formulare pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001 :

Completati si trimiteti online formularul dorit sau descarcati de pe linkurile de mai jos, printati, completati si trimiteți completat la următoare adresă: Sibiu, Str. Ștefan cel Mare nr. 4, jud. Sibiu, cod poștal 550275 sau prin e-mail la adresa: secretariat@pediatriesibiu.ro.
Cerere tip de informatii in baza legii nr 544 din 2001
Formular tip pentru reclamatie intarziere raspuns
Formular tip pentru reclamatie raspuns negativ
Cerere solicitare informatii  Formular tip pentru reclamatie intarziere raspuns
  Formular tip pentru reclamatie raspuns negativ

    Modalitate de contestare
    Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art. 21 și art. 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, și anume:
    • Reclamație, care se depune la conducătorul autorității sau al instituției publice, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată;
    • Plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază petiționarul sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității sau al instituției publice, în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
    Lista cu documentele de interes public
    Lista cu documentele de interes public
    Rapoarte de aplicare a Legii nr. 544/2001
    2018
    2019
    2020
    2021