Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Servicii spital

Asistenta medicala spitaliceasca se acorda in regim de spitalizare continua si, respectiv, spitalizare de zi.

Spitalele incheie contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti cu casa de asigurari de sanatate, in conditiile contractului-cadru.
 
Spitalele asigura din sumele obtinute potrivit prevederilor art. 71, cu exceptia sumelor pentru medicamente si materiale sanitare specifice, acoperite prin Programul national cu scop curativ si pentru servicii de hemodializa si dializa peritoneala, toate cheltuielile, potrivit legii, inclusiv pentru:

    a) investigatiile paraclinice pentru bolnavii internati, efectuate in alte unitati spitalicesti sau in unitati ambulatorii de specialitate, in situatiile in care spitalul respectiv nu detine dotarea necesara ori aparatura existenta in dotarea acestuia nu este functionala, in conditiile stabilite prin norme; pentru investigatiile paraclinice efectuate in alte unitati sanitare, spitalele intocmesc evidenta distincta si raporteaza lunar catre casele de asigurari de sanatate cu care au incheiat contracte aceste investigatii, precum si unitatea sanitara unde au fost efectuate, utilizand in acest scop formularul prevazut in norme;

    b) consultatii interdisciplinare pentru pacientii internati, efectuate in ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei unitati sanitare cu paturi, pe baza relatiilor contractuale stabilite intre unitatile sanitare respective. Pentru consultatiile efectuate in alte unitati sanitare, spitalele intocmesc evidenta distincta si raporteaza lunar catre casele de asigurari de sanatate cu care au incheiat contracte aceste consultatii, precum si unitatea sanitara unde au fost efectuate, utilizand in acest scop formularul prevazut in norme;

    c) transport interspitalicesc pentru asiguratii internati care necesita conditii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultatiilor si investigatiilor paraclinice, cu exceptia transportului efectuat de serviciile publice de ambulanta pentru pacientii care nu se afla in stare critica si care se afla in unitatile sau compartimentele de primiri urgente si care necesita transport la o alta unitate sanitara ori la o alta cladire apartinand unitatii sanitare respective, in vederea internarii, investigarii sau efectuarii unui consult de specialitate, acesta fiind suportat de catre Ministerul Sanatatii din fondul alocat serviciilor de ambulanta. Pentru transportul interspitalicesc al asiguratilor internati care necesita conditii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultatiilor si investigatiilor paraclinice, spitalele intocmesc evidenta distincta si raporteaza lunar catre casele de asigurari de sanatate cu care au incheiat contracte aceste servicii, precum si unitatea autorizata care a efectuat aceste servicii, utilizand in acest scop formularul prevazut in norme;

    d) servicii hoteliere standard – cazare si masa, pentru insotitorii copiilor bolnavi in varsta de pana la 3 ani, precum si pentru insotitorii persoanelor cu handicap grav, in conditiile stabilite prin norme.

Extras din contractul adru publicat de MINISTERUL SANATATII in Monitorul Oficial