Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Chestionar de satisfacție pacient / aparținători

Stimate pacient/aparținător,

În vederea aprecierii îngrijirilor medicale pe care le-aţi primit în Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu şi a creşterii calităţii acestora, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde întrebărilor din chestionarul de mai jos şi de a depune acest chestionar în spațiile special amenajate la nivelul secției.
Răspundeţi la întrebări bifând varianta care descrie cel mai bine situaţia dvs.
Răspunsurile dvs. sunt importante pentru noi!

Spitalul vă dă asigurări privind păstrarea anonimatului și a confidențialității chestionarului.
 Femeie Bărbat
 Da Nu


4. Informații referitoare la internare:


 a) personal sanitar b) aparţinători (membri de familie, prieteni, vecini) c) a mers singur


 Da Nu


 Da Nu

5. Vă rugăm să acordaţi calificative pentru următoarele servicii:


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine

5.4 calitatea îngrijirilor medicale acordate de:


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine


 personal sanitar aparţinători (membri de familie, prieteni, vecini) a mers singur


 da, intotdeauna da, uneori nu, niciodată

8. Administrarea medicamentelor pe cale orală (tablete) s-a facut sub supravegherea asistentei?

 da, întotdeauna da, uneori nu, niciodată


 da nu


10. Aţi fost mulțumit de îngrijirile acordate dvs./pacientului?


 da nu


 da nu


 da nu


 da nu


 nemulțumit mulțumit foarte mulțumit


 da nu


 da nu


 nesatisfăcătoare bună foarte bună