Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Chestionar de satisfacție pacient / aparținători

Stimate pacient/aparținător,

În vederea aprecierii îngrijirilor medicale pe care le-aţi primit în Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu şi a creşterii calităţii acestora, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde întrebărilor din chestionarul de mai jos şi de a depune acest chestionar în spațiile special amenajate la nivelul secției.
Răspundeţi la întrebări bifând/ încercuind varianta care descrie cel mai bine situaţia dumneavoastră.
Răspunsurile dumneavoastră sunt importante pentru noi!

 


 Feminin Masculin Da Nu


4. Informații referitoare la internare:


 a) personal sanitar b) aparţinători (membri de familie, prieteni, vecini) c) a mers singur


 Da Nu


 Da Nu

5. Cum apreciați:


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine

Zilnic da nu

La 3 (trei) zile da nu

Niciodată da nu


 nesatisfăcător bine foarte bine


 da nu


 da nu


 da nu


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine

5.9 calitatea îngrijirilor medicale acordate de:


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine


 nesatisfăcător bine foarte bine


 întotdeauna uneori niciodată


 întotdeauna uneori niciodată


 întotdeauna uneori niciodată


 personal sanitar aparţinători (membri de familie, prieteni, vecini) a mers singur


 da, întotdeauna da, uneori nu, niciodată

9. Administrarea medicamentelor pe cale orală (tablete) s-a facut sub supravegherea asistentei?

 da, întotdeauna da, uneori nu, niciodată


 da nu


11. Aţi fost mulțumit de îngrijirile acordate dumneavoastră/pacientului?


 da nu


 da nu


 da nu


 da nu


 nemulțumit mulțumit foarte mulțumit


 da nu


 da nu


 nesatisfăcătoare bună foarte bună