Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Consiliul de etica

Vezi aici Codul de etica si conduita profesionala a personalului Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu

Informații privind procedura de completare a componenței Consiliului etic

 

COMUNICATE

Trim. I 2017
1. Ședința de constituire Consiliului etic a avut loc în 23 februarie 2017 și a fost prezidată de către doamna dr. Grigore Camelia. Cu această ocazie a fost ales președinte al Consiliului etic doamna dr. Grigore Camelia.
În ședința din 7 martie 2017 a fost analizată sesizarea domnului T.S.G.; au fost formulate răspunsul la sesizare și recomandări, atât pentru persoana reclamată, cât și pentru întregul personal al spitalului.

Secretar Consiliul etic,
dr. Stoica Claudia

Trim. II 2017
2. În ședința Consiliului etic din 13 aprilie 2017 a fost analizată sesizarea doamnei D.G.; a fost formulat răspunsul la sesizare.

Secretar Consiliul etic,
dr. Stoica Claudia

Trim. III 2017
3. În data de 17.05.2017, la ora 13:00, a avut loc şedinţa Consiliului etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, la sediul situat în strada Gh. Barițiu, nr. 1-3. A fost prezentat noul secretar al Consiliului etic, Maria Totan, numit prin decizia nr. 94/19.04.2017.
Componența Consiliului etic este următoarea:
 – Membrii titulari: dr. Grigore Camelia – președinte; dr. Berghea Neamțu Cristian Ștefan – reprezentant ales al corpului medical al spitalului cu integrare clinică; dr. Novac Maria; dr. Dima Cosmin; as. Mandea Carmen; as. Șolică Marioara; jr. Micu Ana Maria – reprezentant ales al asociației de pacienți.
 – Membrii supleanți: dr. Dobrotă Luminița – reprezentant ales al corpului medical al spitalului cu integrare clinică; Dr. Răceală Moțoc Maria Stanca; dr. Vișa Gabriela; dr. Grădinariu Gabriel; as. Florea Petruța Liliana; as. Străuțiu Luminița; av. Holban Simona – reprezentant ales al asociației de pacienți.
 – Consilier juridic Cozac Alina Mihaela;
 – Secretar Chim. dr. Totan Maria; supleant Bîrnă Elena.
A fost citita scrisoarea de mulțumire a Doamnei C. G. din data de 10.05.2017, care a avut copilul internat în Secția Clinică de Chirurgie Pediatrică.

Secretar Consiliul etic,
chim. dr. Totan Maria

4. În data de 12.07.2017, la ora 13:00, a avut loc şedinţa Consiliului etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, la sediul situat în strada Pompeiu Onofreiu nr. 2-4.
– S-a discutat formularul privind consimțământul informat pentru recoltarea probelor biologice.
– S-a stabilit data pentru următoarea ședință.

Secretar Consiliul etic,
chim. dr. Totan Maria

Trim. IV 2017

5. În data de 13.09.2017 la ora 13:00 a avut loc şedinţa Consiliului etic al Spitalului Clinic de  Pediatrie Sibiu, la sediul situat în strada Pompeiu Onofreiu, nr. 2-4.
– S-au discutat două sesizări din partea personalului medical, înregistrate cu nr. 4539/11.08.2017 și 4570/16.08.2017.

În data de 18.09.2017 la ora 13:00 a avut loc şedinţa Consiliului etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, la sediul situat în strada Pompeiu Onofreiu, nr. 2-4.
– S-a analizat răspunsul la cele două sesizări înregistrate cu nr. 5215/15 09.2017 și 5216/15.09.2017.
– S-a discutat sesizarea nr. 5185/15.09.2017 referitoare la mama copilului C.M.L.D, care a avut un compartiment neadecvat cu personalul medical din Secția Clinică de Pediatrie.
– S-a stabilit data pentru următoarea ședință.

Secretar Consiliul etic,
chim. dr. Totan Maria
6. În data de 13.12.2017 la ora 13:00 a avut loc şedinţa Consiliului etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, la sediul situat în strada Pompeiu Onofreiu, nr. 2-4.

– Nu au existat sesizări la adresa comportamentului etic al personalului din Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.
– S-a stabilit data ședinței din luna Ianuarie 2018.

Secretar Consiliul etic,
chim. dr. Totan Maria

Trim.I 2018

1. În data de 13.02.2018 la ora 13:00 a avut loc şedinţa Consiliului etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, la sediul situat în strada Pompeiu Onofreiu, nr. 2-4.

Ședința a fost prezidată de către doamna dr. Grigore Camelia. Cu această ocazie a fost prezentat raportul privind încetarea mandatului membrilor Consiliului etic din cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice.
S-au făcut demersuri pentru o nouă procedură de selecţie, pentru asigurarea  continuităţii în funcţionarea Consiliului etic.

Secretar Consiliul etic,
chim. dr. Totan Maria

2. În luna martie 2018, au fost organizate alegerile pentru completarea componenței Consiliului etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu (în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1502 din 19 decembrie 2016) pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic care funcționează în cadrul spitalelor publice,
Ședința de constituire a Consiliului etic a avut loc în 22 martie 2018 și a fost prezidată de către doamna dr. Grigore Camelia. Cu această ocazie a fost ales Președintele Consiliului etic, prin vot secret. În urma numărării voturilor exprimate a fost ales președintele Consiliului etic, doamna dr. Grigore Camelia.

Secretar Consiliul etic,
chim. dr. Totan Maria

3. În ședința Consiliului etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu din 16 mai 2018 a fost analizată sesizarea domnului S.L.A.; înregistrată cu nr. 2720/03.05.2018. A fost formulat răspunsul la sesizare.

Secretar Consiliul etic,
Chim. dr. Totan Maria

4. În ședința Consiliului etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu din data de 18 iulie 2018 a fost analizat răspunsul înregistrat cu nr. 3644/15.06.2018 referitor la sesizarea doamnei B.V., înregistrată cu nr. 3450/08.06.2018.

Secretar Consiliul etic,
Chim. dr. Totan Maria

5. În ședința Consiliului etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu din 12 Septembrie 2018:

 1. A fost analizat răspunsul înregistrat cu nr. 18/05.09.2018 referitor la sesizarea Doameni B.E., înregistrată cu nr. 16/02.08.2018.
 2. A fost formulat răspunsul la sesizare.
 3. Au fost analizate propunerile de candidatura pentru completarea componenței Consiliul Etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu.

S-a stabilit data pentru următoarea ședință.

Secretar Consiliul etic,
Chim. dr. Totan Maria

6. În ședința Consiliului Etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu din 8 Octombrie 2018:

 1. A fost analizată sesizarea Doamnei Dr .M.S. înregistrată cu nr. 5654/26.09.2018, la adresa Dr. B.N.S.C.
 2. S-a solicitat răspuns la această sesizare.
 3. S-a analizat răspunsul la sesizarea sus menționată, înregistrată la Secretariatul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu cu nr. 5870/05.10.2018.
 4. A fost formulat răspunsul la sesizare, precum și recomandarea Consiliului Etic.
 5. S-a stabilit data pentru următoarea ședință.

Secretar Consiliul etic,
Chim. dr. Totan Maria

7. În data de 14.11.2018 la ora 13:00 a avut loc şedinţa Consiliului Etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, la sediul situat în strada Pompeiu Onofreiu nr. 2-4.

 1. Nu au existat sesizări la adresa comportamentului etic al personalului din Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.
 2. S-a stabilit data ședinței din luna Decembrie 2018.

Secretar Consiliul etic,
Chim. dr. Totan Maria

8. În data de 12.12.2018 la ora 13:00 a avut loc şedinţa Consiliului Etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, la sediul situat în strada Pompeiu Onofreiu nr. 2-4.

 1. Nu au existat sesizări la adresa comportamentului etic al personalului din Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.
 2. S-a stabilit data ședinței din luna Ianuarie 2019.

Secretar Consiliul etic,
Chim. dr. Totan Maria

9. În data de 27.03.2019 la ora 13:00 a avut loc şedinţa Consiliului Etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, la sediul situat în strada Pompeiu Onofreiu nr. 2-4.

 1. A fost analizat răspunsul Doamnei Dr. R.C., referitor la sesizarea Doamnei Z.S.V., înregistrată cu nr. 1554/12.03.2019.
 2. A fost formulat și trimis răspunsul la sesizare pe adresa de email solicitată de Doamna Z.S.V.
 3. S-a stabilit data pentru următoarea ședință.

Secretar Consiliul etic,
Chim. dr. Totan Maria

10. În data de 22.01.2020 la ora 13:00 a avut loc şedinţa Consiliului etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, la sediul situat în strada Pompeiu Onofreiu nr. 2-4, ședință prezidată de Doamna Dr. Novac Maria.

Având în vedere prevederile Ord. M.S. nr 1502 din 19 decembrie 2016, pentru aprobarea componenței Consiliului etic care funcționează în cadrul spitalelor publice, s-a anunțat terminarea mandatului din Consiliul etic a unui membru permanent – personalul medical cu integrare clinică, un membru permanent – personalul medical fără integrare clinică și un membru supleant – personalul medical fără integrare clinică.

Nu au existat sesizări la adresa comportamentului etic al personalului din Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.

S-a stabilit data ședinței din luna Februarie 2020.

Secretar Consiliul etic,
Chim. dr. Totan Maria

11. În data de 26.02.2020 la ora 13:00 a avut loc şedinţa Consiliului etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, la sediul situat în strada Pompeiu Onofreiu nr. 2-4, ședință prezidată de Doamna Dr. Novac Maria.  Cu această ocazie a fost ales Președintele Consiliului etic, prin vot secret. Nu au existat sesizări la adresa comportamentului etic al personalului din Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.

S-a stabilit data ședinței din luna Martie 2020.

Secretar Consiliul etic,
Chim. dr. Totan Maria