Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Bilanțuri și raportări

 

Realizari an 2014

Bilanț anul 2014

Bugetul centralizat anul 2014

 

Numar pacienti externati spitalizare continua: 7.746
Numar pacienti externati spitalizare de zi: 4.729
Numar prezentari in urgenta: 21.453
Numar consultatii in ambulator: 25.496
Numar investigatii laborator analize medicale: 131.518
Numar investigatii radiologice: 11.997

 

Realizări an 2015

Bilanț anul 2015

Bugetul centralizat anul 2015

 

Număr pacienți externați spitalizare continuă: 7.909
Număr pacienți externați spitalizare de zi: 3.865
Număr prezentări în urgență: 21.873
Număr consultații în ambulator: 27.857
Număr investigații laborator analize medicale: 116.751
Număr investigații radiologice: 16.520

 

Realizări an 2016

Bilanț anul 2016

Bugetul centralizat anul 2016

Anexa sume PNS anul 2016

Număr pacienți externați spitalizare continuă:  8.384
Număr pacienți externați spitalizare de zi: 5.419
Număr prezentări în urgență:  24.311
Număr consultații în ambulator:  29.956
Număr investigații laborator analize medicale: 161.738
Număr investigații radiologice: 16.750

 

Realizări an 2017

Bilanț anul 2017

Bugetul centralizat anul 2017

Situatie Programe Nationale de Sanatate (MS) pe trim. III 2017

Situatie Programe Nationale de Sanatate (CJAS) oct. 2017

 

Situatie Programe Nationale de Sanatate (cu finantare CJAS) pe anul 2017 defalcat

 PROGRAM Buget AN Buget trim. I Buget trim. II Buget trim. III Buget trim. IV REALIZAT
 HEMOFILIE on demand 27.854,75  13.924,75 0 0 13.930  13.924,75
 HEMOFILIE profilaxie  184.480,34  92.460,34  0  0  92.020  138.347,16
 HEMOFILIE accid.hemoragice  177.154,88  14.481,74  5.173,14  0  157.500 19.654,88
 TALASEMIE  36.708,98  7.489,86  7.455,60  10.812,80  10.950,72  36.135,06
 DIABET medicamente  1.690  182,79  194,02  0  1.313,19  1.032,29
 DIABET materiale sanitare  9.270  0  1.249,75  1.374,81  6.645,44  5.499,12
TOTAL  437.158,95  128.539,48  14.072,51  12.187,61  282.359,35 214.593,26

Buget Programe Nationale Sanatate CJAS 2017

 

Număr pacienți externați spitalizare continua:  8.577
Număr pacienți externați spitalizare de zi: 7.413
Număr prezentări în urgență:  25.031
Număr consultații în ambulator: 26.012
Număr investigații laborator analize medicale: 181.763
Număr investigații radiologice: