Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Descriere Spital

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu este spital universitar de interes public și importanță zonală nou înființat, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Primăriei Sibiu și care asigură asistența medicală preventivă, curativă, recuperatorie și de urgență, primară și secundară pentru populația pediatrică din județul Sibiu și din județele limitrofe, precum și pentru copii aflați în tranzit.

Structura actuală a spitalului cuprinde 185 paturi pentru spitalizarea continuă, 15 paturi pentru spitalizarea de zi și 40 paturi de însoțitori.

Anual, sunt realizate peste 28.000 de consultaţii, sunt internaţi 13.000 de copii în regim de spitalizare continuă și de zi, iar peste 22.000 dintre cazuri se prezintă pentru urgenţe medicale.

Pentru investigațiile paraclinice, pacienții beneficiază de un Laborator de analize medicale acreditat RENAR, un Laborator de radiologie și imagistică medicală cu două puncte de lucru, un laborator de explorări funcționale, dotate cu aparatură de ultimă generație.

Spitalul Clinic de Pediatrie SibiuSpitalului Clinic de Pediatrie Sibiu asigură primirea, trierea și tratarea cazurilor de urgențe medicale prin Compartimentul de Primiri Urgențe și oferă consultații de specialitate prin cele 15 cabinete din ambulatoriu integrat al spitalului.

Spitalul este certificat pe sistemul de management al calității SR EN ISO 9001:2008 pentru toate serviciile medicale oferite și ISO 15189:2007 pentru Laboratorul de analize medicale.

Spitalul Clinic de Pediatrie oferă servicii de educaţie medicală prin formarea viitorilor medici în specialitatea pediatrie, desfășoară multiple activități de cercetare în domeniul medical, fiind baza clinică a Facultății de Medicină “Victor Papilian” din Sibiu. În spital își desfășoară activitatea 5 cadre universitare și 15 doctori în științe medicale.

Spitalul Clinic de Pediatrie SibiuSpitalul Clinic de Pediatrie își desfășoară activitatea în 3 locații diferite, în clădiri construite în perioada 1904-1924, cu o suprafață utilă de peste 9.000 de mp.

În perioada 2000-2013 s-au desfășurat în spital ample lucrări de investiții, atât în ceea ce privește reabilitarea și modernizarea, cât și extinderea clădirilor pe verticală.

Cu sprijinul Primariei Municipiului Sibiu s-a realizat mansardarea a 4 corpuri de clădire, din care 3 corpuri de clădire pe str. Pompeiu Onofreiu, nr. 2-4 și un corp de clădire pe str. Gh. Baritiu, nr. 1-3, cu obținerea unor spații în suprafață totală de 980 mp. Acest lucru a condus la creșterea spațiilor cu destinație medicală și asigurarea circuitelor funcționale legale.

Serviciile medicale sunt asigurate de o echipă ce reuneşte peste 330 de angajaţi, dintre care 42 sunt medici cu specializare în toate ramurile medicale de bază: pediatrie, chirurgie pediatrică, ortopedie pediatrică, O.R.L., dermatovenerologie, reabilitare medicală, infecțioase, cardiologie, neurologie, medicină de urgenţă, anestezie şi terapie intensivă, epidemiologie, servicii paraclinice etc.