Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Proiect european CEFORATEN

antet

Programul Operațional Sectorial

Creșterea Competitivității EconomiceInvestiții pentru viitorul dumneavoastră”

 CEFORATEN

 Centru de Cercetare si Telemedicină în Bolile Neurologice la Copii

Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Informații proiect:

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității și eficienței cercetării și dezvoltării activității în domeniul neurologiei pediatrice în scopul îmbunătățirii sănătății publice.

Scopul proiectului constă în crearea și dezvoltarea unui Centru de Cercetare în domeniul Medicinei Neurologice Pediatrice, a unui departament de Telemedicină și alinierea acestora la nivelul infrastructurii existente în centrele europene similare cu implicații pozitive asupra cercetării naționale și europene în domeniul studiat.

Scopul nostru este de a crea o infrastructură de cercetare, dezvoltare si inovatie capabila sa sustina si sa faciliteze noi activitati de cercetare si noi directii in domeniul afectiunilor neurologice ale copilului. Speram sa atingem acest obiectiv prin crearea a cinci departamente de cercetare cuprinzand 14 noi laboratoare dotate cu echipamente, aparatura si tehnologii moderne de cercetare, un serviciu de telemedicina si o biblioteca digitala medicala in limbile romana si engleza in domeniul neurologiei pediatrice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:

– Constructia unei cladiri corespunzatoare pentru activitati de cercetare in medicina neurologica pediatrica;
– Crearea de departamente de cercetare si dezvoltare in domeniul neurologiei pediatrice;
– Cresterea capacitatii institutionale de a dezvolta proiecte de cercetare in acest domeniu;
– Dezvoltarea de parteneriate nationale si internationale de cercetare in acest domeniu;
– Crearea de doctoranzi si a pozitiilor de cercetare in acest domeniu.

Se preconizeaza crearea unei infrastructuri de cercetare, dezvoltare si inovatie, in masura sa sustina si sa faciliteze noi directii de cercetare, precum si transformarea cercetarii efectuate in rezultate pozitive si vizibile in domeniul neurologiei pediatrice atat intern cat si international. Aceasta se va realiza prin constructia unor spatii adecvate si prin inzestrarea cu echipamente moderne a departamentelor de cercetare paraclinice, clinice si de laborator cu aplicatii in neurologia pediatrica, toate in cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu.

Noul centru va fi dedicat, de asemenea, incurajarii si motivarii tinerilor cercetatori pentru asocierea cu persoane, firme sau organizatii care impartasesc interesul noului centru in cercetarea clinica din domeniul afectiunilor respiratorii la copii.

Acest Centru de Cercetare si Telemedicina in Bolile Neurologice la Copii va deveni un instrument pentru armonizarea informatiei diagnostice si terapeutice la nivel national cu cele mai noi descoperiri pe plan mondial, cu scopul fundamental de a reduce semnificativ mortalitatea si morbiditatea infantila cauzata de afectiunile neurologice pediatrice, precum si de a imbunatatii starea sanatatii copiilor. Astfel, Centrul de Cercetare va contribui la imbunatatirea calitatii vietii si a sperantei de viata, oferind pe termen lung avantaje sociale si economice intregii populatii.

In acord cu obiectivele Axei Prioritare II, Domeniului major de Interventie D2, Centrul de Cercetare si Telemedicina in Bolile Neurologice la Copii, reprezinta o solutie viabila pentru modernizarea si extinderea infrastructurii de cercetare existente in cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, care in momentul de fata nu indeplineste cerintele de diagnostic si tratament necesare unui centru de cercetare, cerinte in continua expansiune datorita cresterii numarului de copii cu afectiuni neurologice. Infrastructura existenta duce la riscul pierderii competitiei in accesarea de proiecte interne si internationale datorita degradarii fizice si morale si a numarului mic de echipamente de cercetare existente in Spitalul Clinic de Pediatrie.

Proiectul se inscrie in cadrul Operatiunii O2.1: „Dezvoltarea infrastructurii de Cercetare și Dezvoltare existente si creearea unei noi infrastructuri de C si D.”

Gradul de performanta a infrastructurii de cercetare din cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu va creste odata cu achizitionarea de echipamente de inalta performanta, aceasta infrastructura fiind in acord cu tendintele europene si mondiale in ceea ce priveste Centrele de Cercetare pentru domeniile cheie cum ar fi: Pediatria, Farmacologia Moleculara, Biofizica, Biologia Celulara si Moleculara, Neuroradiologia, Neurochirurgia, Biochimia si Chimia Moleculara. Centrul de Cercetare si Telemedicina in Bolile Neurologice la copii este conceput sa functioneze integrat, la fel cu modelele similare din UE si SUA si va fi conectat la retelele europene si mondiale de cercetare oferind tinerilor cercetatori, doctoranzi si masteranzi din Romania si strainatate posibilitatea de a studia si de a se forma profesional in conformitate cu cele mai inalte standarde in domeniu. Acest Centru va stimula, de asemenea, cercetarea si inovarea in domeniul farmacologiei si a altor domenii medicale prin atragerea de investitii private in cercetare de la IMM-uri si companii farmaceutice.

Centrul de Cercetare si Telemedicina in Bolile Neurologice la copii va permite:

– cresterea calitatii si nivelului cercetarii si capacitatii de diagnosticare si tratament in neurologia pediatrica;
– scaderea mortalitatii si morbiditatii infantile cauzate de afectiunile neurologice;
– imbunatatirea starii de sanatate a copiilor;
– promovarea de noi standarde terapeutice in afectiunile neurologice;
– stimularea inovarii in sectorul productiv farmaceutic si in sectorul medical ca si un aport al firmelor private in cercetare;
– cresterea competitivitatii IMM-urilor si a companiilor farmaceutice care finanteaza programe de cercetare medicala prin introducerea si dezvoltarea de noi metode de diagnostic si tratament in neurologia pediatrica;
– cooperarea interdisciplinara pentru activitatti de cercetare in neurologie (clinicieni, farmacologi, specialisti in neuroradiologie, genetica, neurologie) dar si in domenii complementare transdisciplinare – nanotehnologii, inteligenta artificiala, interfete inteligente pentru utilizatori, IT);
– stimularea formarii profesionale a tinerilor cercetatori si doctoranzi in domenii de interes national si european;
– cresterea calitatii si diversificarea procesului de invatamant, precum si de modernizare a Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, in conformitate cu tendintele europene.

Se are in vedere atragerea fondurilor alocate la nivel national si international pentru a sustine cercetarea in acest domeniu, reducerea costurilor totale de sanatate publica, ameliorarea starii de sanatate a populatiei si de promovare a competitivitatii economice, ceea ce corespunde conceptului de Dezvoltare Durabila in Zona de Dezvoltare Centru.

Prin proiectul propus se urmareste crearea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare si inovare capabila sa sustina si sa faciliteze noi activitati si directii de cercetare si transformarea cercetarilor efectuate in rezultate pozitive si vizibile in domeniul bolilor neurologice ale copilului. Se vor crea 5 compartimente de cercetare incluzind 14 noi laboratoare dotate cu aparatura moderna de cercetare, crearea unui serviciu de telemedicina si a unei biblioteci digitale medicale in limbile romana si engleza.

Galerie Foto:

Lansarea proiectului (2013)

Semnarea contractului de proiectare și construire (mar.2014)

Stadiul construcției (mai-dec.2014)

Achiziția și livrarea de mobilier (iul.-sep.2015)

Incheierea proiectului (21 noiembrie 2015)

Știri:

 

 

Comunicate de Presă:

 

 

Echipă Proiect:

Director proiect: Prof.Dr. Neamțu Mihai-Leonida
Responsabil economic: Dr.Ing.Ec. Mihuț Alexandru
Responsabil științific: Dr. Dobrotă Luminița
Responsabil amenajare spații si dotări: Ing.Dipl. Ghirișan Mircea
Responsabil achiziții publice: Cons.Jr. Cozac Alina – Mihaela

Informații utile:

Surse de finanțare: Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” „Investiții pentru viitorul dumneavoastră” – Proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Axa prioritară 2 | Operațiunea O 2.2.1

Valoarea totală a proiectului: 45.315.662 lei
Asistența financiară nerambursabilă: 36.805.477 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 30.548.545,91 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 6.256.931,09 lei

 

Stadiul Proiectului:

Incheiere contracte aferente implementarii proiectului (Martie 2014)

Anunt site stadiu proiect SMIS-CSNR 13605 (iul.2014)

Anunt site stadiu proiect SMIS-CSNR 13605 (sep.2014)

Anunt site stadiu proiect SMIS-CSNR 13605 (oct.2014)

Anunt site stadiu proiect SMIS-CSNR 13605 (mar.2015)

Anunt site stadiu proiect SMIS-CSNR 13605 (sep.2015)

Anunt site stadiu proiect SMIS-CSNR 13605 (sep.2015)

Anunt site stadiu proiect SMIS-CSNR 13605 (oct.2015)

Anunt site stadiu proiect SMIS-CSNR 13605 (oct.2015)

Anunt site stadiu proiect SMIS-CSNR 13605 (oct.2015)

Anunt site stadiu proiect SMIS-CSNR 13605 (oct.2015)

Anunt site stadiu proiect SMIS-CSNR 13605 (nov.2015)

Anunt site stadiu proiect SMIS-CSNR 13605 (nov.2015)

Anunt site stadiu proiect SMIS-CSNR 13605 (nov.2015)

Anunt site stadiu proiect SMIS-CSNR 13605 (nov.2015)

Date de contact:

Comentariile, sugestiile și întrebările dumneavoastră sunt foarte importante pentru noi. Contactați-ne la:

TELEFON: +40 269.230.260, +40 269.230.250

FAX: +40 269.230.045

Email: secretariat@pediatriesibiu.ro

Persoană de contact: Cons. Jr. COZAC ALINA-MIHAELA